Belt sorting table

Belt sorting table
Hourly production (Kg/h)

TSN 2500:3.000-8.000
TSN 3000:4.000-10.000

Power requirements (kW)

TSN 2500:0,75
TSN 3000:0,75

Weight (Kgs)

TSN 2500:250
TSN 3000:270

Dimensions (cm)

TSN 2500: 275 x 105 x 1115
TSN 3000:
325 x 105 x 115